Referater

Referat nr 1 januar 2019 Link

Referat nr 2 februar 2019 link

Referat nr 3 Marts 2019 Link

Referat nr 4 April 2019 link

Referat nr 5 Maj 2019 link

Referat nr 6 Juni 2019 link

Referat nr 7 August 2019 link