Onsdag den 24. Oktober FN-dag.

Kære medlemmer.

Onsdag den 24. oktober er jo som bekendt  FN-dag. En dag Danmarks Veteraner
markeret følgende steder. Kastellet. Oksbøl. Rindsholm Kro og her på
Bornholm  ved de to mindesten ude på Almegårds Kasernen.

Beklageligvis bliver Ceremonien  ved kranselægningen denne gang uden
deltagelse af soldater fra 3 OPKBTN. Et eller andet er gået galt i
kommunikationen. Så her og nu mangler jeg et tilsagn  fra OPKBTN.

Ceremonien  ved kransenedlægningen bliver derfor et anlæggende for
Lokalafdelingen. Derfor vil det glæde afdelingsbestyrelsen dersom rigtig
mange af foreningens medlemmer møder frem, og gerne med missions Baret og
evt. med medaljer.
Ceremonien bliver følgende
13:40  Mødes vi i Veteranstuen
13: 55 Træder vi an uden for Byg.42.  på to geledder med afdelingsfanen og
FN-fanen forrest, og marcherer hen til de to mindesten . Fanebærerne  går
ind og stille sig ved siden af stenene .
Foreningsfanen ved OPKBTN sten  FN-Fanen ved Stenen med skibet. – Øvrige
stiller op ude på vejen.
14:00  Byder formanden Velkommen og taler lidt om FN dagen.
14:05  Befales formanden  alle ret. Fanerne bliver trukket an ved skulder og
alle indtager retstilling – Kransene lægges.
14:10  Befales fanerne på plads ved de to geledder: vi går tilbage til byg 42
med fanerne forrest hvor ceremonien slutter.
Vi samles i Veteranstuen hvor foreningen er vært ved et mindre traktement .
De angivende tider er ca. tider

Mvh.
Helge Hansen
Formand
Danmarks Veteraner
Afdeling Bornholm
Mobil 24268905